Schrijven Magazine

Voor Schrijven Magazine schrijf ik artikelen over schrijftechnieken. Lees ze hieronder:

Setting als belangrijkste houvast’ – over setting (augustus 2022)

Denken en doen’ – over inspiratie (oktober 2022)

Een baksteen, geen muur’ – over volhouden (december 2022)

Show en tell’ – over vertrouwdheid met schrijftechnieken (om ze vervolgens te negeren) (februari 2023)